Niutech Group AB

Vi bygger Digital infrastruktur

Om oss

Niutech Group AB grundades 2020. Vi förvärvar installationsbolag (100%) inom digital infrastruktur, där grundarna av respektive förvärvat bolag, tillsammans med nyckelpersoner, är delägare (i Niutech Group) och fortsätter driva bolagen för att växa organiskt med en gemensam vision och strategi att föra koncernen mot en noterad miljö. 

Huvudkontoret finns i Stockholm, dotterbolagen finns i Stockholm, Nyköping, Norrköping, Visby och Sölvesborg men har verksamhet över hela Sverige.

Dotterbolagen drivs självständigt inom verksamhetsområdena mobilnät, elinstallationer, fiberoptik, fastighetsnät i koppar och fiber samt solenergi. Vi erbjuder både installation och service åt våra kunder. Några av våra större kunder är kommuner, myndigheter, fastighetsägare, och mobiloperatörer. Exempel på kunder är Telenor, Tele 2, Telia, Ericsson och Vasakronan. 

Vi äger ett antal egna fibernät och radiomaster med trådlösa internetlösningar (FWA) som vi byggt själva. Vi är godkänd som operatör hos PTS och kan därmed i vissa fall erbjuda kunder uppkoppling.

Tillväxt

Inom gruppen skapas förutsättningar för tillväxt genom utbyte av kunskap och erfarenhet, ett effektivt utnyttjande av totala resurser samt ett aktivt ägande i moderbolaget. Genom att både växa organiskt och genom förvärv i ”lagom takt” säkerställer vi en hållbar lönsamhet kombinerat med tillväxt.

Vår vision

Niutech ska som ett framgångsrikt bolag inom digital infrastruktur vara en kompetent, långsiktig och trygg samarbetspartner för våra kunder samt verka för en hållbar framtid.

Vi bygger framtidens digitala infrastruktur

Kontakt

Copyright ©  Niutech. All Rights Reserved.