We Alway Here To Helps You

Contact us

  Vi äger och bygger egen digital infrastruktur som fibernät och radiomaster med trådlösa internetlösningar (FWA).


  Kontakt

  • Linnegatan 28, 602 23 Norrköping
  • Garvaregatan 4C, 602 21 Norrköping
  • info@niutech.se
  • 010-405 4755

  Copyright ©  Niutech. All Rights Reserved.