Ledning & Styrelse

NIUTECH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Mauris eros dolor pellentesque sed luctus dapibus lobortis orci.

Pierre Fors

TF CEO & Styrelseordförande

Pierre Fors, född 1963, styrelseordförande sedan 2021. Tidigare VD och koncernchef för Alcadon Group AB fram till juli 2019. Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute) och var anställd inom Alcadon mellan 1993–2019, varav som VD för Alcadon Group mellan 2001–2019. Pierre har en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekom-branschen, bland annat på Telia.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Paseca AB och Alcadon Group AB

Jonas Bergstrand

Ledamot

Jonas Bergstrand, född 1975, ledamot sedan 2021. Head of corporate development M & A Niutech Group AB. Jonas har lång erfarenhet inom affärsutveckling, försäljning och teknik. Jonas var VD för Fibergruppen 2012- fram tills bolaget såldes till det noterade bolaget Transtema och har arbetat mot flera olika kommuner och större mobiloperatörer som tex Telia mfl. Jonas är en av grundarna till koncernen Niutech Group AB. Jonas har även erfarenhet från olika typer av investeringar samt fastigheter och fastighetsförvaltning. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Investmentgruppen AB samt AM Utveckling i Norrköping AB.

Jonas Mårtensson

Ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2021. Är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Är styrelseledamot i börsnoterade Alcadon Group AB sedan 2016 samt tidigare ledamot i Doro AB (2007-2019), IAR Systems Group AB (2010-2018), Slitevind AB (2016-2022), DistIT AB (2011-2022) samt dLaboratory Sweden AB (2020-2022). Är även styrelseledamot i onoterade bolag som DO Intressenter AB, JNM Invest AB samt OPP Owner AB.

Pierre Fors

TF CEO & Styrelseordförande

Pierre Fors, född 1963, styrelseordförande sedan 2021. Tidigare VD och koncernchef för Alcadon Group AB fram till juli 2019. Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute) och var anställd inom Alcadon mellan 1993–2019, varav som VD för Alcadon Group mellan 2001–2019. Pierre har en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekom-branschen, bland annat på Telia.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Paseca AB och Alcadon Group AB samt styrelse- ledamot i Alcadon AB, Alcadeltaco AB, Alcadon Intressenter AB, Alcadon Team Invest AB och CableCom Nordic AB. 

Jonas Bergstrand

Ledamot

Jonas Bergstrand, född 1975, Head of corporate development M & A Niutech Group AB. Jonas har lång erfarenhet inom affärsutveckling, försäljning och teknik. Jonas var VD för Fibergruppen -2012 fram tills bolaget såldes till det noterade bolaget Transtema och har arbetat mot flera olika kommuner och större mobiloperatörer som tex Telia mfl. Jonas är en av grundarna till koncernen Niutech Group AB. Jonas har även erfarenhet från olika typer av investeringar samt fastigheter och fastighetsförvaltning genom sitt privata Investmentgruppen AB. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Investmentgruppen AB samt suppleant i fastighetsbolaget Monopolet Norrköping AB Gröna och hållbara fastigheter. 

Jonas Mårtensson

Ledamot

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2021. Är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.
Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i börsnoterade bolag som DistIT AB, Alcadon Group AB, Slitevind AB, DLaboratory Sweden AB, samt tidigare ledamot i Doro AB (2007-2019) samt IAR Systems Group AB (2010-2018). Även styrelseledamot i onoterade bolag som DO Intressenter AB, JNM Invest AB samt OPP Owner AB.

Vi bygger framtidens digitala infrastruktur

Kontakt

Copyright ©  Niutech. All Rights Reserved.