Våra bolag

Niutech
Bolagen inom Niutech drivs självständigt under egna varumärken. Inom gruppen skapas förutsättningar för tillväxt genom utbyte av kunskap och erfarenhet, ett effektivt utnyttjande av totala resurser samt ett aktivt ägande i moderbolaget. ​

Vår Vision

Niutech

Niutech ska som ett framgångsrikt bolag inom digital infrastruktur vara en kompetent, långsiktig och trygg samarbetspartner för våra kunder samt verka för en hållbar framtid.

Intervju med Niutechs VD Klas Zetterman

Niutech Intervju

Vi erbjuder spetskompetens inom digital infrastruktur

Niutech
Nätdesign

Fibernät

Mobiltelefoni

Konsulttjänster
El

Anläggning

Solceller

Vi bygger framtidens digitala infrastruktur

Kontakt

Copyright ©  Niutech. All Rights Reserved.