Vår vision

Niutech
jeroen-van-de-water-aQOzmgcT6sI-unsplash (1)

Vi ska vara ett framstående bolag inom digital infrastruktur och verka för en hållbar framtid. Våra bolag ska uppfattas som kompetenta, långsiktiga och en trygg samarbetspartner för våra kunder.

Tillväxt

Inom gruppen skapas förutsättningar för tillväxt genom utbyte av kunskap och erfarenhet, ett effektivt utnyttjande av totala resurser samt ett aktivt ägande i moderbolaget.

Niutech ska som ett framgångsrikt bolag inom digital infrastruktur vara en kompetent, långsiktig och trygg samarbetspartner för våra kunder samt verka för en hållbar framtid.

Våra bolag

Niutech

Bolagen inom Niutech drivs självständigt under egna varumärken.

Vi erbjuder spetskompetens inom digital infrastruktur

Niutech
Nätdesign

Fibernät

Mobiltelefoni

Konsulttjänster
El

Anläggning

Solceller

Vi bygger framtidens digitala infrastruktur

Kontakt

Copyright ©  Niutech. All Rights Reserved.