Vår Affärsidé

Niutech Group säljer och installerar nydanande lösningar inom grön digital infrastruktur vilka accelererar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar samtidigt som kostnaderna för kunden sänks. Erbjudandet omfattar lösningar inom digital infrastruktur, solenergi och elinstallation, vilket gör koncernen till en komplett leverantör inom områdena. Samgåendet mellan Sun4Energy Group och Niutech Group genomfördes i november 2023 och motiverades av synergier som ökad effektivitet och lönsamhet. Tillsammans ska bolagen möta den växande efterfrågan på grön digital infrastruktur och sträva efter en ledande position på området.

Verksamhetsområden

Fibernät

• Bokning • Projektering • Blåsning • Installation • Driftsättning

Solceller

Solceller

Batterilagring

• Villa • Kommersiella • Installation

Konsulttjänster

konsulttjänster inom fiber, trådlös infrastruktur så som 4G / 5G samt olika nätverkslösningar.

El

• Elinstallation • Service • Laddboxar • Solceller

Nätdesign

• Projektledning • Dokumentation • CAD • Slutdokumentation

Anläggning

• Plöjning • Grävning • Schaktning • Fräsning • Tomtschakt

Mobiltelefoni

• SA & CW • Radioplanering • Kartläggning av täckning med TEMS verktyg till driftsättning av nya siter • Greenfield • Rooftop • Indoor • Transmission

Strategi

Ny strategi för lönsam tillväxt ska ske i nära samarbete mellan koncernens bolag och genom att:

Grön infrastruktur

Fortsätta tillväxtresan på marknaderna för solenergi, energilagring och grön digital infrastruktur.

Lönsamhet

Förstärkt fokus på lönsam tillväxt genom unika och lönsamma koncept för högkvalitativa system och effektiva installationer för solenergi och batterilagring.

Kundbas

Utöka kundbasen och ta marknadsandelar genom en utökad verksamhetsbredd, geografisk närvaro och erbjudande.

Spetskompetens

Starkt entreprenörsdriv i alla dotterbolag med spetskompetens, effektivitet och struktur i alla led.

Marknader

Goda förutsättningar för tillväxt

Solenergi

Fortsatt stark marknadstillväxt inom solenergi: <2% av Sveriges energiproduktion jämfört med ca 15% i övriga Europa

Efterfrågan

Stark ökning av efterfrågan på kommersiella solenergi och energilagringsanläggningar.

Energimarknad

Stor efterfrågan på balanstjänster för att klara de ökande kapacitets- behoven på energimarknaden.

Telekom

Utbyggnad av moderna och digitala telekomnät.

Grön teknik

Kontorsanpassningar för att ställa om till energisnålare, miljövänligare och hållbarare energikonsumtion.

Se våra dotterbolag!

Vi levererar grön digital infrastruktur

Vi bygger framtidens digitala infrastruktur

Kontakt

Copyright ©  Niutech. All Rights Reserved.