NIUTECH

Ledning & Styrelse

Styrelseordförande
Pierre Fors

Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute). Han var anställd i Alcadon AB mellan 1993–2019, varav som VD för Alcadon Group mellan 2001–2019. Pierre har dessutom en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekom-branschen, bland annat på Telia. Även en av grundarna av Niutech Group.

KONCERN VD
Klas Zetterman

Klas Zetterman, född 1964, Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan med bred internationell erfarenhet av branscher som tillverkningsindustri, B2B-handel samt installation. Styrelseordförande i Tegnér Spirits & Wine AB. Även styrelseledamot i Partner Fondkommission AB samt Yeti Holding AB.

CHIEF FINANCIAL OFFICER
Ove Ewaldsson

Ove Ewaldsson, född 1960, CFO sedan 2022. Tidigare CFO för DistIT AB (publ). Ove är civilekonom från Linköpings Universitet och har bred erfarenhet som CFO i olika branscher, främst IT och distribution, från både svenska och internationella företag.

Styrelseledamot
Jonas Bergstrand

Jonas har lång erfarenhet inom affärsutveckling, försäljning och teknik. Han var VD för Fibergruppen från 2012 fram tills att bolagets såldes till det noterade bolaget Transtema. Jonas har arbetat många år mot flera olika kommuner och större mobiloperatörer som tex Telia. Även en av grundarna av Niutech Group.

Styrelseledamot
Jonas Mårtensson

Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Under 17 år har Jonas arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Styrelseledamot
Mattias Leijon

Mattias har en lång erfarenhet av att grunda, driva och äga mindre bolag. Han har exempelvis byggt upp och sålt elinstallationsbolaget Datel AB. Sedan 2015 har Mattias fokuserat på att bygga upp ett kunnande kring områdena elbilsladdare och solcellssystem som sedan transfererades till uppstartandet av Sun4Energy.

Vi bygger framtidens digitala infrastruktur

Kontakt

Copyright ©  Niutech. All Rights Reserved.